BESPLATNI SOFTVER ZA KONTROLU SVETLA

Besplatni softver za kontrolu svetla za D1 Air, D4 Air, Pro-8a Air, ProTungsten Air i ProDaylight Air.

Profoto Studio

Besplatni softver za kontrolu svetla za D1 Air, D4 Air, Pro-8a Air, ProTungsten Air i ProDaylight Air. 

Za upotrebu u kombinaciji sa opcionim Profoto Air USB primopredajnikomr!

Najnoviji Profoto Studio 3 softver za Macintosh kao i PC!

Novi Profoto Studio 3 softver napravljen je sa akcentom na jednostavnosti i lakoći upotrebe kako bi se ubrzao proces rada fotografa. Podržavajući najnovije operativne sisteme za Mac i PC, Profoto Studio 3 predstavlja moćnu alatku koja omogućava fotografima da upravljaju svojim Profoto rasvetnim uređajima direktno sa desktopa računara. Pored D1 Air i Pro-8a Air, novi D4 Air, zajedno sa novom Profoto linijom proizvoda za kontinuirano svetlo, uključujući ProTungsten Air i ProDaylight Air, možete upravljati pomoću ovog softvera.

Dve nove funkcije koje Profoto s ponosom predstavlja uz Profoto Studio 3 softver, je režim transparentnosti i  stay-on-top režim.

Režim prozirnosti omogućava korisniku da odabere tri različita nivoa prozirnosti GUI okruženja kako bi povećao ili smanjio ometanje softvera u kombinaciji sa drugim softverima.

Uz stay-on-top režim, korisnik takođe može odabrati da Studio 3 softver uvek ima pravo prvenstva nad ostalim softverima, tako da nema potrebe za prelaženjem iz jednog u drugi softver prilikom korišćenja nekoliko softvera istovremeno.

Profoto Studio Air, prethodna verzija Profoto Studio softvera, poseduje većinu funkcija kao i novi Profoto Studio 3, ali je neophodan za kontrolu prethodnih D4 modela bez Air serije.